Lagom till att du går i pension är det dags att se över ditt försäkringsskydd. En del försäkringar upphör att gälla när du fyller 65 medan andra kan täcka mer än du behöver och därför bli för dyra. Här får du några tips om vad du ska tänka på för att få ett fullgott skydd till ett pris du kan betala.
pensionärDet första du bör göra är att se över din hemförsäkring. Dels behöver du ha koll på vad den innehåller för att undvika att betala för onödiga tilläggsförsäkringar (exempelvis ID-försäkring), dels bör du anpassa den efter dina behov som ofta minskar med stigande ålder. Det finns alternativ som https://www.gofido.se/ som låter dig välja exakt vad som ska ingå och bara betala för de sakerna. Det kan sänka dina utgifter för hemförsäkringen, som annars riskerar att bli en stor utgiftspost för pensionärer.

Se över dessa försäkringar

  • Reseförsäkring. Reser du inte mer än vad som täcks av hemförsäkringen behövs inte denna.
  • Bilförsäkring. En äldre bil behöver inte en helförsäkring. Använder du inte bilen kan den ställas av.

Olycksfallsförsäkring

Ytterligare en viktig försäkring för pensionärer är olycksfallsförsäkringen. Många pensionärer idag är aktiva och sysslar med allt från vandring till segling, vilket ger ökat välmående – men det innebär också en ökad skaderisk. Mycket täcks av socialförsäkringen men olycksförsäkringen är ett bra komplement.

”Den kan hjälpa till om man till exempel blir liggande på sjukhus eller, i värsta fall, får en funktionsnedsättning, säger Christina Meder, försäkringsspecialist, till GP.

När du fyller 65 upphör också i många fall de gruppförsäkringar du tidigare haft via fackförbund eller arbetsgivare att gälla. Däremot upphör inte inbetalningarna automatiskt – dubbelkolla alltså även att du inte betalar för en försäkring du inte längre kan använda.