Hjärt- och kärlsjukdomar är en av de vanligaste dödsorsakerna i Sverige, och en hel del av dessa dödsfall uppkommer när hjärtat plötsligt stannar. Någon har drabbats av hjärtstillestånd. Efter detta är tiden knapp, men möjligheten finns faktiskt att få igång hjärtat igen. Ännu är det inte riktigt kört.

Dessvärre är det en liten andel av den svenska befolkningen som är utbildad i hjärt- och lungräddning, och det är ganska ont om hjärtstartare på offentliga platser. Detta håller långsamt på att bli bättre, men mycket återstår fortfarande.

Vad är hjärt-/lungräddning

Hjärt- och lungräddning består av hjärtmassage och konstgjord andning. Hjärtmassagen kan inte få igång hjärtat igen, men den kan hålla en viss cirkulation igång tills hjälp i form av en ambulans eller liknande är framme.

För att avgöra om någon drabbats av hjärtstillestånd bör man först kontrollera om den har puls. Om personen har puls men inte andas är det antagligen något som blockerar luftstrupen, exempelvis ett tuggummi. Känn efter med fingret om det finns något i munhålan. Ge sen konstgjord andning, ända till dess att personen kan andas igen, eller tills ambulans anländer.

Ingen puls, ingen andning

Om personen som är medvetslös varken andas eller har puls rör det sig om hjärtstopp. Då bör man ge hjärt- och lungräddning, bestående av 30 bröstkompressioner följt av två inblåsningar. Att ge hjärt- och lungräddning är psykiskt påfrestande, så om flera personer är närvarande bör de turas om.

Om personen börjar andas, pulsen återkommer men han eller hon inte återfår medvetandet, lägg personen i framåtstupa sidoläge. Överge inte personen förrän vårdpersonal är på plats.