Om du är 55 år eller äldre har du möjlighet att bo på det som kallas för seniorboende. I den här artikeln får du reda på vad seniorboende är för något, och vilka fördelarna är med att bo i ett.

Om du bor på ett seniorboende som är en bostadsrättsförening kan det vara smart att placera ut postlådor i föreningens entré. Med boxar för BRF:en höjer ni säkerheten eftersom boxarna befinner sig på en central plats där många har uppsikt. Ni får också lite motion när ni hämtar posten. Men vad är ett ”seniorboende” egentligen? Ett seniorboende skulle kunna beskrivas som en ”light-version” av ett äldreboende. För att få bo på ett seniorboende behöver du vara över en viss ålder, exakt hur gammal varierar men du bör i de flesta fall vara relativt nära eller över pensionsåldern.

Seniorboenden är inte samma sak som äldreboenden

Till skillnad från platser på äldreboenden är seniorboenden dock vanliga lägenheter som läggs ut på den vanliga bostadsmarknaden. Det är med andra ord i juridisk mening vanliga hyres- eller bostadsrätter. För dig som har rätt ålder kan det dock finnas många fördelar med att bo i ett seniorboende:

  • Du får en bostad som anpassats för din åldersgrupps behov.
  • Dina grannar är i samma ålder som du.
  • Vanligtvis finns trevliga gemensamma utrymmen som du delar med dina grannar.
  • Ibland anordnas gemensamma aktiviteter på seniorboenden: tipspromenader, utställningar med mera.
  • Seniorboenden ligger ofta i lägen där det är nära till kollektivtrafik och andra viktiga samhällsfunktioner.

Finns olika typer av seniorboenden

Det finns olika typer av seniorboenden, vissa är lyxigare än andra med många är precis som vanliga lägenheter med det enda undantaget att du måste vara av en viss ålder för att få bo där. Tillgängligheten på seniorboenden har ökat, för att svara mot ett ökande behov som uppmärksammades för lite drygt tio år sedan. En särskild typ som blivit populär under det senaste decenniet är seniorboenden med inglasade gårdar med medelhavsklimat. Det behöver knappast sägas att det är en lite lyxigare form av seniorboende. Men det finns seniorboenden för i princip alla budgetklasser.