Det är kanske ingen hemlighet vid det här laget att vi blir allt äldre, och att det också leder till att de äldre blir allt fler. Allt fler blir allt äldre, helt enkelt. Och även om sjukvården – och inte minst friskvården – hela tiden blir alltmer utvecklad så kommer vi att fortsätta drabbas av allehanda åldersrelaterade sjukdomar och krämpor. Det här gör sjukvården till en framtidsbransch: 170 000 anställda behövs inom sjukvården, och framför allt inom äldrevården. Den som utbildar sig till geriatriksköterska möter alltså mycket låga odds när det kommer till framtidsutsikter, bättre än för läkare om man ska tro analytikerna på SCB.
Det finns dock sådant som inte ser så ljust ut, från de svenska pensionärernas horisont.

Bromsen

Över huvud taget riskerar det att bli brist på en del saker för pensionärerna i framtiden. En av dessa saker är pengar. Den automatiska balanseringen i pensionssystemet, även känd som bromsen, har gjort att pensionärerna har fått ut mindre pengar de senaste åren, och detta hotar att fortsätta fram till 2016, kanske rent av längre. Enligt beräkningar innebär detta att varje pensionär kommer att förlora ungefär 45 000 kronor på sju år. Framför allt handlar det dock om att pensionerna kommer att öka långsammare än det var tänkt, inte att de kommer att sänkas. Om ingenting görs åt det faktum att pensionärerna betalar högre skatt än den arbetande befolkningen så kommer klyftan mellan pensionärer och andra att öka. PRO är en organisation som lobbat för förändring, men ännu har inget skett på detta område.